Mobiliteit: vriend of vijand van HR?

De toenemende mobiliteit van werknemers in al zijn vormen is voor heel wat bedrijven vandaag een uitdaging. Enerzijds zorgt ze voor heel wat positieve veranderingen: medewerkers ervaren meer vrijheid én verantwoordelijkheid, streven naar een betere work-life balance, werken flexibeler, winnen aan efficiëntie, enz. Tegelijk kan een bedrijf vaak besparen op overbodige kantoorruimte en heeft het meer argumenten om nieuwe mensen aan te werven.

Aan de andere kant zorgen de verschillende vormen van mobiliteit elk op zich voor nieuwe uitdagingen voor bedrijven. Zeker voor de HR-afdeling ligt er flink wat werk op de plank.

Externe mobiliteit
De externe mobiliteit uit zich vandaag in flexdesks, co-working spaces, thuiswerk, werken bij de klant, enz. Ze zorgt uiteraard voor een aantal technologische en praktische beslommeringen – denk bijvoorbeeld aan ICT-systemen en toestellen, communicatie, security, enz – maar ook voor specifieke uitdagingen voor HR: hoe doe je aan activiteits- en tijdsregistratie als niet alle medewerkers ‘binnen’ komen? Hoe heb je zicht op wie waar werkt op welk moment? Hoe blijf je in orde met compliance & regulations?

Interne mobiliteit
Interne mobiliteit gaat om de verschuivingen binnen een organisatie: mensen werken niet altijd meer binnen eenzelfde afdeling, veranderen vaker van functie of positie, werken voor meerdere filialen, afdelingen of managers tegelijk, enz. Dat zorgt op zijn beurt voor meer complexiteit op vlak van werk- en vakantieplanning, evaluaties, enz.

Carrièremobiliteit
Full-time is bovendien niet meer het enige statuut binnen een bedrijf. Halftijds, 7/8, 4/5, op zelfstandige basis, binnen een freelance-statuut, enz. Het kan en gebeurt allemaal. Die verschillende arbeidsregimes zorgen uiteraard voor extra hoofdbrekens voor HR.

Informatiemobiliteit
Tenslotte zit ook nog heel wat van de bedrijfsinformatie verspreid binnen verschillende systemen en oplossingen en willen medewerkers graag altijd en overal toegang tot de gegevens die voor hen relevant zijn. Opnieuw een hele kluif voor HR. Bijvoorbeeld om toegangsrechten goed af te stemmen met IT, om in kaart te brengen wie nu welke toestellen en abonnementen heeft en of die al dan niet van het bedrijf zijn of niet, enz.

Wij komen met twee nieuwe oplossingen alvast tegemoet aan een aantal van deze uitdagingen.

Met Gfi Chronotime hebben we een oplossing voor activiteits- en tijdsbeheer die is afgestemd op de moderne manier van werken. Ze kan de meest complexe situaties managen en is toch zeer eenvoudig en intuïtief in gebruik.

Gfi CompanyHub speelt in op de nood van medewerkers om altijd en overal toegang te hebben tot bedrijfsinformatie. De app geeft je toegang tot een beveiligd mobiel platform waarop je gegevens uit bedrijfstoepassingen eenvoudig en veilig kan raadplegen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens uit het CRM-systeem, de ERP-oplossing, Sharepoint, Yammer, SQL-databases, RSS-streams, enz.

Welke impact heeft mobiliteit nu al op jouw bedrijf? Word je ook geconfronteerd met deze problemen? Ik lees het graag in de comments.

Breken HR Analytics eindelijk door in 2016?
Hoe laat je een mailmigratie foutloos verlopen?