Gfi werkt mee aan het online portaal dat de oppervlakte-aangifte voor landbouwers vereenvoudigt

GFI_150811_Case_SPW_LogoPaconWebWaalse landbouwers kunnen sinds februari 2015 hun oppervlakteaangifte doen via het online portaal PAC-on- web van het ministerie van Landbouw van het Waalse Gewest. Dit portaal werd ontwikkeld met de hulp van Gfi. Deze aangifte is belangrijk voor elke landbouwer, want op basis van de ingevoerde gegevens wordt bepaald of landbouwers recht hebben op steun en subsidies die worden voorgeschoten door het Waalse Gewest en gefinancierd door de Europese Commissie.

Europa was vragende partij om, zoals in andere lidstaten met vergelijkbare oplossingen, het proces voor de aangifte te vereenvoudigen. De automatisering van de codering en verwerking van gegevens, het elimineren van papier, het dichter bij elkaar brengen van administratie en landbouwers en het versnellen van de verwerking van de dossiers moet het voor landbouwers eenvoudiger maken om hun aangifte in te dienen.

Betere communicatie met landbouwers

Waar zo’n 14.000 Waalse landbouwers of hun mandatarissen (consultants of vakbondsafgevaardigden) voorheen een omvangrijk papieren dossier moesten indienen, inclusief met de hand getekende percelen, kunnen ze nu kiezen voor de online aangifte. Beide blijven naast elkaar bestaan tot het elektronische formulier in 2018 verplicht wordt. Dat formulier helpt landbouwers via geautomatiseerde tools fouten en vergissingen te vermijden en inconsistenties op te sporen. Verder kunnen landbouwers via het formulier zeer nauwkeurig en flexibel percelen en landschapskenmerken tekenen en controleren of ze de criteria voor de diversificatie van gewassen en ecologische aandachtsgebieden naleven. Tenslotte kan het formulier landbouwers helpen om keuzes te maken op het gebied van steun en subsidies. Voor het portaal online ging werd het getest door een pilootgroep van 303 gebruikers (waaronder landbouwers, mandatarissen en vakbondsvertegenwoordigers). De tevredenheidsscores waren goed en ook demonstraties
van het platform werden goed onthaald door de agrarische wereld en externe dienstverleners.

De verwachtingen werden ingelost

Het project is in handen van ‘l’Organisme Payeur Wallon’ (OPW), dat een link vormt tussen de Europese Commissie en degene die in aanmerking komen voor landbouwsteun, en kreeg de hulp van een team van consultants van Gfi. Binnen het project werd bijzondere aandacht besteed aan de identificatie van gebruikers en mandatarissen (via de elektronische identiteitskaart), veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens, gebruiksvriendelijkheid en communicatie). Toen de eerste rapporten werden ingediend, bleek het systeem perfect te voldoen aan de verwachtingen, zowel voor de gebruikers als bij ‘l’Organisme Payeur Wallon’(OPW). Een eerste interne audit heeft de goede werking van het portaal al bevestigd. De digitale aangifte is overigens maar een van de diensten die via het nieuwe PAC-on-web portaal zal worden aangeboden aan landbouwers in Wallonië. In een later stadium zullen nieuwe tools worden toegevoegd, zoals een communicatieforum voor landbouwers of het beheer van de aanvragen voor investeringssteun (ISA).

Gfi levert cruciale bijdrage op vlak van ontwerp en methodologie

Gfi was betrokken bij de analyse en de conceptuele uitwerking van de technische architecturen en verleende technische en methodologische ondersteuning voor de teams die het portaal ontwikkelen. Daarnaast bewaakte Gfi de consistentie tussen de functionele analysefase en de ontwikkelingsfase, met de technologische architecturen in het achterhoofd. Het portaal is gebouwd met de open source Liferay-technologie en volgens de agile Scrum-methodologie. Scrum biedt de kans om de ontwikkeling in korte periodes op te splitsen, en zo al tijdens de ontwikkeling te testen en bij te sturen. De ervaring van Gfi met Liferay bleek een grote hulp bij de ontwikkeling van het portaal. Voor dit project deed OPW een beroep op een heterogene groep van experts, waaronder interne IT-specialisten, zakelijke experts en externe consultants. Vanuit haar ervaring met deze methodologie kon Gfi teams begeleiden gedurende de ontwikkeling en leverde het één van de Scrum Masters, vergelijkbaar met een projectmanager. Maar de bijdrage van Gfi stopte daar niet: het leverde ook nog de Java-architect die de technische architectuur heeft ontworpen.

Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet migreert succesvol naar Microsoft Exchange