Integratie is het nieuwe sleutelwoord voor ITSM

IT Service Management (ITSM) wordt door veel bedrijven nog steeds bekeken als een kostenpost (of een noodzakelijk kwaad?). Toch evolueert ITSM voortdurend en ligt de focus steeds vaker ook op de return on investment.

Steeds meer aanbieders van ITSM-oplossingen proberen dan ook om kosten te besparen door automatisering en integratie. Dat is een antwoord op een vraag uit de markt: meer en meer bedrijven zoeken naar ITSM-oplossingen die zo compleet mogelijk zijn en alle IT-services kunnen afdekken, maar zonder de flexibiliteit te verliezen die IT moet kunnen bieden aan de business. Twee voorbeelden om dit wat duidelijker te maken.

Door de recente ontwikkelen van DevOps kunnen operatoren eenvoudiger samenwerken met de ontwikkelaars van IT-systemen. Zij moeten er samen voor waken dat er snel gereageerd wordt op vragen of een onverwachte problemen. Ze kunnen snel samen aanpassingen doen en de dienstverlening verbeteren zonder dat ze geconfronteerd worden met complexiteit gelinkt aan hun specifieke tools. De ITSM-oplossing moet dus zowel in staat zijn om tegemoet te komen aan de noden/eisen van helpdeskmedewerkers, operatoren en ontwikkelaars en een transversaal beheer (productie, support, enz.) mogelijk maken. ITSM integreert dus steeds vaker activiteiten die tot voor kort in verschillende silo’s waren ondergebracht.

Daarnaast kiezen heel wat bedrijven ook voor de Bring You Own Device (BYOD)-strategie. Dat heeft uiteraard gevolgen voor governance en veiligheid. De impact die BYOD heeft op IT Service Management wordt evenwel vaak geminimaliseerd. De verscheidenheid aan toestellen zorgt nochtans voor een aantal vragen: moeten alle toestellen (h)erkend worden, ondersteund worden, (deels) beheerd worden, enz. De integratie van tools om zowel externe als bedrijfstoestellen te beheren en te ondersteunen binnen de ITSM-oplossing, helpt om problemen op te vangen, administratieve kosten te reduceren én medewerkers meer mobiel en productiever te maken.

Integratie is dus hét nieuwe sleutelwoord voor ITSM.

Durft u nog investeren in IT Service Management?