Drie tips voor efficiënter app development

Veel bedrijven hebben duizenden – of soms zelfs miljoenen – euro’s geïnvesteerd in hun (bestaande) applicaties. Die zijn vaak op maat gemaakt en afgestemd op hun zakelijke processen. Het aanpassen, updaten, migreren of herwerken van deze toepassingen is niet altijd een evidentie. Een slecht geplande en niet effectief uitgevoerde migratie of een slecht ontwikkelde nieuwe applicatie kan een bedrijf veel geld kosten.

Daarom dat we bij Gfi enkele heel duidelijke principes hebben als het gaat om application services. Hieronder alvast drie tips voor een efficiënter app development.

Maak een grondige analyse
Elke applicatie is uniek. Wanneer je spreekt over het (her)ontwikkelen of migreren van een app is het dan ook goed om vooraf een aantal pertinente vragen te stellen:

 • Waarvoor wordt de app gebruikt
 • Door wie wordt de app gebruikt
 • Welk zakelijk proces zit er achter
 • Welke functionaliteiten kunnen er eventueel toegevoegd of weggelaten worden
 •  
  Het idee daarachter is ervoor te zorgen dat de applicatie zoveel mogelijke toegevoegde waarde heeft. In de praktijk ontwikkelen we een ‘minimal viable product’ (MVP). Stap per stap kunnen daar dan andere functionaliteiten aan toegevoegd worden, op basis van hun toegevoegde waarde. Door die vragen te stellen kan het zelfs zijn dat bepaalde apps zelfs helemaal niet gemigreerd of herontworpen moeten worden. Wat echter vaker voorkomt is dat er andere requirements naar boven komen of dat er workflows of zakelijke processen worden aangepast.

  Werk met agile development
  Agile development is een manier van ontwikkelen waarbij een team in korte ‘sprints’ telkens een nieuw stuk werkende software ontwikkelt om zo op het einde tot de totale oplossing te komen. Dat heeft een aantal belangrijke voordelen:

 • Na elke sprint wordt een stuk werkende software opgeleverd
 • De klant heeft meer inzicht in de voortgang van het project
 • De Return On Investment (ROI) ligt hoger
 • De klant kan na elke sprint bijsturen en zo een beter eindresultaat bekomen
 •  
  Zelfs met een vast budget is agile development mogelijk. Gfi heeft daarvoor immers zijn ‘agile fixed price development’-aanpak.

  Betrek de gebruikers bij het hele proces
  Het succes van een zakelijke app hangt in de eerste plaats af van de gebruikers. Daarom is het belangrijk om bij het hele process key users te betrekken. Zij kunnen bevraagd worden over functionaliteiten, wensen, struikelblokken in de huidige app, enz. In een latere fase kunnen zij dienen als beta-testers en uiteindelijk kunnen ze de ambassadeurs worden die andere collega’s mee overtuigen om de app te omarmen.

  Een website in meerdere landen?
  Delta Lloyd Life’s nieuwe website zet klanten meteen op de juiste weg