Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet migreert succesvol naar Microsoft Exchange

P1020295Bij een bank een lening krijgen aan goede voorwaarden is niet altijd even eenvoudig. Daarom biedt de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet (SWCS) inwoners van Wallonië voordelige leningen voor het kopen, bouwen of verbouwen van hun woonst of om de energieprestaties ervan te verbeteren. SWCS gebruikt daarvoor de sociale leningen ‘Habitat for all’ en ‘0% Ecopack’.

De juiste technologie en de juiste partner
Om de mensen te bereiken die nood hebben aan hun diensten, heeft de SWCS een twintigtal lokale afdelingen en loketten overal in Wallonië. Om een optimale communicatie te verzekeren tussen de loketten en het hoofdkantoor in Charleroi is een performante en veilige mailoplossing een noodzaak.
Het probleem was dat er voor het e-mail platform dat gebruikt werd, met name Lotus Notes, geen updates meer gebeurden en dat het verouderd was. Omdat de IT-afdeling van SWCS eerder al koos voor Microsoft om haar infrastructuur en IT-systemen te beheren, werd logischerwijs gekozen voor Microsoft Exchange als e-mailplatform.

“De keuze voor de technologie mocht dan vast liggen, we moesten wel nog de juiste partner vinden om de oplossing te implementeren en daarna uit te rollen op al onze toestellen, inclusief de mobiele apparaten”, zegt Christian Kersmakers, directeur van de IT-afdeling van de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet.

“We hadden daarom een lijst met zeer nauwkeurige specificaties opgesteld. We kregen aanbiedingen van verschillende dienstverleners en zijn gaan vergelijken. Daarbij stak GFI duidelijk boven de concurrenten uit: hun voorstel was duidelijk, uitgebreid en van hoge kwaliteit. Bovendien had GFI al heel wat ervaring met dit soort migratieprojecten, kent het bedrijf de Microsoft-omgeving en konden hun experts ons overtuigen met hun vakkennis.”

Een totaaloplossing voor een soepele migratie
In totaal kregen zo’n honderd medewerkers van SWCS een nieuwe e-mailoplossing. De timing voor de migratie was krap: de voorbereiding moest gebeuren in juni, de migratie zelf in september en de afronding van het project was voorzien in november. Dit alles moest bovendien gebeuren met een minimale overlast voor de gebruikers. Voor de e-mail en agendatoepassingen werd zelfs geen enkele onderbreking toegestaan.

GFI leverde een totaaloplossing: het installeerde de nieuwe systemen, werkte alle migratieprocedures
uit, zorgde voor opleiding van de gebruikers, verzorgde de integratie met mobiele toestellen en installeerde ook de e-mailtoepassing bij de gebruikers.

Er werden redundante virtuele server geïnstalleerd om de back- up en archivering van e-mails gerelateerde gegevens te realiseren. Daarna werden tests uitgevoerd om de migratie voor te bereiden op de verschillende werkstations. De migratie zelf werd uitgevoerd in batches, ‘s avonds of ‘s nachts, zodat gebruikers geen enkele keer geconfronteerd werden met onbeschikbaarheid of onderbreking van mails.

Integratie en adoptie
Het nieuwe e-mailplatform integreert naadloos met de Microsoft-omgeving van de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet. Het SharePoint-platform zorgt voor een eenvoudige synchronisatie van de agenda’s, smartphones en tablets van medewerkers die draaien op Windows en de technische ontwikkeling van interne projecten gebeurt via Microsoft .NET.

“Zoals bij elk project waar nieuwe technologie aan te pas komt, zijn training en ondersteuning van gebruikers van cruciaal belang”, vervolgt Christian Kersmakers. “Met de hulp van Gfi hebben we onze collega’s en partners voorbereid op de migratie. We hebben ze ook geïnformeerd in elk stadium van de migratie. Het feit dat de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe oplossing aanzienlijk groter is, vergemakkelijkte onze taak.”

Dankzij deze migratie is de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet in staat om gebruikers een betere gebruikerservaring, gemakkelijkere informatie-uitwisseling, een betere en veilige toegang tot mobiele apparaten en betere communicatie met partners aan te bieden.

Gfi werkt mee aan het online portaal dat de oppervlakte-aangifte voor landbouwers vereenvoudigt
BI-oplossing helpt Polygone onderbouwde zakelijke beslissingen nemen